Krakowski Maraton Teatralny

GRUP AMATORSKICH

Start

       Dwa dni pod znakiem krakowskich amatorskich grup teatralnych to okazja do zapoznania się, ze współczesną młodzieńczą wizją świata, ich interpretacją rzeczywistości i sposobami wykorzystywania tworzywa teatralnego.

       Maraton nie jest konkursem, jego ambicją jest prezentacja dorobku krakowskich amatorskich grup teatralnych, wyławianie talentów, upowszechnienie twórczych inicjatyw, wymiana doświadczeń oraz promowanie teatru, jako sposobu na wyrażanie przez dzieci i młodzież własnych emocji.

       Organizatorem imprezy jest Młodzieżowy Domu Kultury "Dom Harcerza" im. prof. A. Kamińskiego w Krakowie, który od wielu lat propaguje edukację teatralną wśród dzieci i młodzieży. Maraton objęty jest honorowym patronatem Wydziału Aktorskiego Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie.

       Prezentacje w ramach KRAKOWSKIEGO MARATONU TEATRALNEGO odbędą się na scenie Teatru Zależnego przy ulicy Kanoniczej 1, w dniach 27 - 28 kwietnia 2015, będą miały charakter otwarty i nie będą biletowane.

       Zapraszamy serdecznie całe rodziny.

Bogumiła Górecka
Koordynator MaratonuOrganizator
Młodzieżowy Dom Kultury "Dom Harcerza"
im. prof. Aleksandra Kamińskiego


Honorowy Patronat
Wydział Aktorski Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej
im. Ludwika Solskiego w Krakowie


Partner
Teatr Zależny Politechniki Krakowskiej